उहालाई फोन गरे हुन्छ

कता बस्छौ प्रभुको जन उहाको

नम्बरमा फोन गरे हुन्छ

यदि प्रभुको माया लाग्छ भने

दिलमा वचन छरे हुन्छ

 

यदि परिचीत हुन्छौ भने आउ

बस यसुको हात समायर

हास्दै रमाउदै यो दिलमा प्रभु

सदै चरे हुन्छ ।

प्रभुलाइ धोका दिइ सैतानलाई

कल गर्‍यो भने

सैतानको सामु बाच्नु भन्दा बरु

जिउदै मरे हुन्छ।

 

प्रभुको माया धेरै धेरै

अति धेरै लाग्छ भन्ने

पर्खी बस्नु स्वर्गमा

सैतान तत्काल तल झरे हुन्छ ।

 

यकान्तमा सगै बस्दा सैतानले

डर दिन्छ

भन्ने प्रभु सग प्राथना गर्दै

सैतानबाट टाढा सरे हुन्छ ।

 

संसारमा धेरै हुन्छन् हिरा मोति

खोज्नेहरु बिस्वस्नियता नाता जोडि सयौं

खोला तरे हुन्छ।

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button