ख्रीष्टियन सञ्चारमाध्यमले नेपालको मण्डलीको लागिगर्न सक्नेदुई ओटा कुराहरू

भुवन देवकोटा
सञ्चार समाज र संस्कारको विकासको लागिनितान्तआवश्यक कुरा हो । सञ्चारले समुदायलाई मार्गनिर्देशनगर्न सक्छ र भविष्यलाई आकार दिनपनि सक्छ । नेपालको मण्डलीको परिप्रेक्षमा सञ्चार त्यति धेरै प्रयोग नभएको कुरा हो । सायदयसको महत्व मण्डलीले अझै ठीकसित बुझेको छैन । हामीसितउपलब्धशिक्षा र परमेश्वरको राज्यमा बढ्न आवश्यक पर्ने ज्ञानलाई नेपालभित्र र बाहिर रहेको मण्डलीमा लैजाने कार्य सञ्चार माध्यमले गर्न सक्छ । येशूलाई विश्वास गरेपछि कसरी परमेश्वरसितजिउने भनेर पनि सञ्चारमाध्यमले देखाउन सक्छ र हाम्रागतिविधिलाई सबैको माझल्याएर उत्साह र चुनौतीदुवै हामीलाई दिन सक्छ । अहिले त छापा, टेलिभिजन, रेडियो र सामाजिक सञ्जालपनि ख्रीष्टियन सञ्चारको महत्वपूर्ण पाटो हो ।
हामी यस्तो अवसर तथाचुनौतीदुवैले भरिएको दोधारे युगमाजिइरहेका छौं । त्यसकारण सञ्चारको प्रयोग र उपयोग पनिहामी बुद्धिमानी हुनु असल ठहर्छ । नेपालको वर्तमान मण्डलीमा ख्रीष्टियन सञ्चारमाध्यमले गर्न सक्ने दुईटा कामयसप्रकार छन्ः

१.मण्डलीको लागि सञ्चार

नेपालको मण्डली करिब पै“सठ्ठीवर्ष भएको छ । विभिन्नदुःख, कष्ट, सतावट, खेदोको बाबजुदपनि परमेश्वरको अनुग्रह र पवित्रआत्माको अगुवाइ, प्रवचनहरूको शक्तिद्वारा मण्डली हालयहा“सम्मआइपुगेको छ । कसैले माने पनिनमाने पनिहामीपन्ध्र लाखभन्दा बढी ख्रीष्टियानहरू भइसकेका छौं ।
मण्डलीको वृद्धि हेर्दाहामीले परमेश्वरलाई धन्यवाददिने प्रशस्तै कारण र विषयहरू पाउ“छौं ।स“गसग“ै हामीस“ग प्रशस्तै चुनौतीहरू पनि छन्किनभने सहीशिक्षाको अभावले मण्डलीहरूमा समस्याआएकोमात्रै होइन, मण्डलीहरूमाभएका सदस्यहरूमाआत्मिक ज्ञानको कमीको कारणले आत्मिक रूपमाकुपोषित बन्दैछन् । हाम्रागतिविधिहरूहामीलाई नै थाहा छैन ।
मण्डलीलाई शिक्षितर सुसूचित गराउने काममा सञ्चारमाध्यमको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसकारण मण्डलीलाई विभिन्नविविधविषयमाचाहिने कुराहाम्रोसञ्चारमाध्यमले पस्किन सक्छ ।
सञ्चारको विचार र सहीशिक्षाको पन्पाइले मण्डलीलाई एउटा बाटोमामार्गनिर्देशनगर्न सक्छ ।सञ्चारमाध्यमले मण्डलीलाई गलत बाटोमा लैजान सक्छ अथवासञ्चारले मण्डलीलाई ठीक मार्गमाअगुवाइपनिगर्न सक्छ । त्यसकारण मण्डलीकोलागिसञ्चारमाध्यम एउटा अपरिहार्य तत्वहो । जसरी राज्यको चौथो अङ्ग सञ्चारमाध्यमलाई मानिन्छ, त्यसैगरी मण्डलीको एउटा खम्बाको रूपमासञ्चारमाध्यमलाई स्वीकार गर्नुपर्छ किनभने सञ्चारमाध्यमले मण्डलीलाई धेरै कुरामा सुसूचित र सुशिक्षितबनाउने कामगर्न सक्दछ ।
मण्डलीले सञ्चारमाध्यमबाट धेरै कुरा सिक्न सक्दछ । उदाहरणको लागिआधारभूत ख्रीष्टियान विश्वासदेखि लिएर धर्मशास्त्रकागहनविषयहरूमा विषयविज्ञहरूले सञ्चारमाध्यममा लेखेर सञ्चारमाध्यमलाई मण्डलीको लागिकामलाग्दो वस्तुको रूपमाप्रयोगगर्न सक्दछन् । स“गस“गै ख्रीष्टियान संसारमा के भइरहेको छ भनेर मण्डली सुसूचित गराउने कामपनिसञ्चारमाध्यमले गर्दछ ।
त्यसरी नै सञ्चारमाध्यमले मण्डलीभित्र भएकाविकृतिहरूलाई औ“ल्याउने कामपनिगर्दछ । अनि धेरै पटक हामीले विकृतिऔ“ल्याउने कुरा गर्दागल्ती के हो भनेर देखाउने र त्यसैमा केन्द्रितभएर कुरा मात्रै गर्दछौ“ तर त्यो गल्तीको समाधानचाहि“ यो हो भनेर हामीपस्किंदैनौ“ । तर जब असल सञ्चारमाध्यमले गल्ती यो हो भनेर देखाउ“छ,यसको समाधानयो हो र यो तरिकाले समाधान हुन्छ भनेर पनि देखाउ“छ ।
हामीलाई थाहा छ किख्रीष्ट येशूकुनै संस्थालाई वाकुनै मिडियाहाउस अथवासञ्चारमाध्यमलिनआउने होइन तर मण्डलीलाई लिन आउनुहुन्छ । सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य त्यही नै हुन्छ कियसले प्रभु येशूको आगमनस“गै मण्डलीलाई चाउरी नपरेको निष्खोट र प्रभुकीदुलहीको रूपमातयार गरिदिन सक्छ । त्यो तयार हुने काममा मण्डलीलाई सहायतागर्न सक्छ ।
यसरी ख्रीष्टियन सञ्चारमाध्यम मण्डलीको लागिकामलाग्दो औजार बन्न सक्छ ।

२.मण्डलीको पक्षमा सञ्चार

नेपालको मण्डलीलाई विभिन्नकिसिमले आव्रmमण भइरहेको छ । मण्डलीभित्र र मण्डलीबाहिरबाट शैतान, शरीर र संसारले आव्रmमण गरिरहेको छ । परमेश्वरको योजनाबाट मण्डलीलाई विमुख गराउने, परमेश्वरको योजनाबाट यताउता लैजाने कामहरू भइरहेका छन् । त्यो कुराबाट मण्डलीलाई बचाउने र परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्न मण्डलीलाई सुरक्षादिएर मण्डलीको पहरेदारको कामसञ्चारमाध्यमले गर्न सक्दछ । जस्तैः ख्रीष्टियान विश्वासको बारेमाकतिपटक बाहिरी सञ्चारको माध्यममागलत सन्देशहरू जान्छन् तर ख्रीष्टियान सञ्चारमाध्यमले त्यसको खण्डन गर्ने र सही कुरा देखाएर मण्डलीको पक्षमावकालतगर्न सक्दछ ।

बाइबलभित्र र ख्रीष्टियान विश्वासभित्र समाज, देश रव्यक्तिगतजीवनलाई चाहिनेप्रशस्तै असल नैतिकशिक्षाहरू छन् ।त्यसलाई जनताको माझमाल्याइदिने कामख्रीष्टियान सञ्चारमाध्यमले गर्दछ । ख्रीष्टियान सञ्चारमाध्यमले मण्डलीको सिद्धान्त यो हो भनेर बोल्न सक्छ, त्यसकारण सञ्चारमाध्यमको ठूलो भूमिका छ ।

यसै प्रसंगमावचनप्रकाशनले आºनो अनवरत्यात्रा पूरा गरेर पचासौ“ अङकसम्मआइपुगेकोमाहामीलाई खुसी र गर्व लागेको छ । हामीप्रार्थना गर्छौं र हाम्रो तर्फबाट परिश्रम पनिगर्दछौ“ कि जुन स्थानमाअहिले वचनआइपुगेको छ,वचनको नामजस्तै परमेश्वरको वचन मण्डलीलाई सुनाउने र मण्डलीको असलवचनबाहिर लैजाने कामवचनले गरोस् र यो वचनजिउ“दै रहोस् । वचनमार्ने कामनहोस् भनेर शुभकामनादिन चाहन्छु ।

Related Articles

Back to top button