येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ (भाग २)

दस-दिने यात्राको दोस्रो दिनमा तपाईंलाई स्वागत छ । उहाँको जीवनका मनग्गे पक्षहरूमध्ये हिजो हामीले पुरा भएका भविष्यवाणीहरूमा येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई हेर्‍यौँ । दसवटा भागमध्ये आज हामी दोस्रो भागलाई ध्यान दिन गइरहेका छौँ ।

२. गर्भधारणमा येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ

अलौकिक ढङ्गमा येशूको आशा गरिएको मात्र होइन, तर उहाँको गर्भधारण पनि आश्चार्यमय ढङ्गमा भयो । येशू कन्याबाट गर्भधारण हुनुहुने थियो भनी घोषणा गर्दा मत्तीले (१:२२-२३) यशैयाको भविष्यवाणी (७:१४) लाई अङ्कित गरे, “‘हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन्, र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन्, र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ,’ जसको अर्थ हो, ‘परमेश्वर हामीहरूसँग’” (मत्ती १:२३) ।

येशू कसरी गर्भधारण हुनुभयो भन्ने सम्बन्धमा लूकाले सबिस्तार जानकारी दिएका छन् (लूका १:२६-३८) । लूकाको विवरणअनुसार जकरियाकी पत्नी एलीशिबाले गर्भधारण गरेको छैटौँ महिनामा गब्रिएल स्वर्गदूत मरियमकहाँ देखा परे । यस बेला योसेफसित मरियमको मगनी मात्र भएको थियो, विवाह भइसकेको थिएन । मरियम कन्या नै थिइन् । स्वर्गदूतले उनलाई भने, “नडराऊ, मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छ्यौ । अब हेर, तिमीले गर्भधारण गर्नेछ्यौ, र एउटा छोरो जन्माउनेछ्यौ, र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछ्यौ । उहाँ महान् हुनुहुनेछ, र परमप्रधानका पुत्र कहलाइनुहुनेछ, र परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पुर्खा दाऊदको सिंहासन दिनुहुनेछ । उहाँले याकूबको वंशमाथि सदासर्वदै राज्य गर्नुहुनेछ, र उहाँको राज्यको अन्त्य हुनेछैन” (पदहरू ३०-३३) । आफू कन्या छँदा नै यस्तो असाधारण कुरो कसरी हुन सक्थ्यो भनी मरियमले बुझ्न नसक्नु अस्वाभाविक थिएन । त्यसैले, “कसरी” भन्ने उनको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै स्वर्गदूतले भने, “पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ, र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ । यसैकारण जो जन्मनुहुनेछ, उहाँ पवित्र, अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ” (पद ३५) ।

पावलले गलाती ४:४ मा पनि यसको आशय व्यक्त गरेका छन्, “तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनुभयो । उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनुभयो, तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनुभयो ।”

येशूको ईश्वरत्व र पूर्वअस्तित्वको कारणले गर्दा उहाँको आश्चर्यपूर्ण गर्भधारणको खाँचो थियो । सारा मानव इतिहासमा केवल येशू फरक तरिकाले आफ्नी आमा मरियमको गर्भमा आउनुभयो । येशू अलौकिक नियमद्वारा मरियमको गर्भमा आउनुभएको थियो । प्राकृतिक नियमभन्दा माथि एउटा नियम छ जसलाई अलौकिक नियम भनिन्छ । अलौकिक नियमले प्राकृतिक नियममाथि हस्तक्षेप गर्न सक्छ जसलाई हामी आश्चर्यकर्म भन्छौँ । उहाँको गर्भधारण एउटा आश्चर्यकर्म थियो । यस्तो पनि हुन सक्छ र? भन्नेा जिज्ञासालाई हाम्रो तार्किक जवाफ छः के सारा विश्वलाई शून्यताबाट सृष्टि गर्न सक्नुहुने सर्वशक्तिमान् परमेश्वरले पुरुषको सहभागिताविना येशूलाई गर्भमा ल्याउन सक्नुहुन्थेन र ? तसर्थ, सारा मानवीय गर्भधारणहरूमध्ये येशूको गर्भधारण अद्वितीय र आश्चार्यमय छ ।

क्रमश: …

Related Articles

Back to top button