के विश्वासीहरूको निम्ति मण्डलीमा नियमित उपस्थिती अनिवार्य छ ?

हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असलकामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथिविचार गरौं । कतिजनाको सङ्गतिमानजाने बानी हुन्छ, तर हामीचाहिँएकसाथ भेलाहुन नछोडौं । तर प्रभुको दिननजिकआइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन देओ ।
–हिब्रू १०ः२४,२५
संसारभरी नै पछिल्लो शताब्दीमा मण्डलीमा उपस्थितिहुने विश्वासीहरूको संख्यामाह्रास आइरहेको तथ्यहरूबाहिरिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो ठ्याक्कै अध्यायनहरूनभएकाहोलान् तर पछिल्लो समय युवा पुस्ताहरू मण्डली उपस्थितिमा रुचीकमभएको देखिन्छ । विषेश नेपालीयुवाहरूविदेसमाकामगर्न जाँदा वर्षौं सम्म मण्डलीको रेखदेखमा नरहेको र संगतिमा सहभागीनभएको पाइन्छ । कति पटक स्वइच्छाले त कतिपटक कामको वाध्यता, स्थानीयभूगोलमा मण्डलीको उपलब्धतानहुनु र मण्डलीमा दिइने शिक्षाआदि कोही कारणहरू हुनसक्छन् युवा पुस्ता संगतिमानियमितउपस्थितिमाअनुदारहुनुमा । बढ्दो सहरीकरणको जीवनशैली, अध्यायन र करियर प्रतिको मानिसको चासो, व्यस्तजीवनशैली, पारिवारीक जिम्मेवारीको बढ्दो बोझआदि कारणले नेपालमापनि संगतिमाउपस्थितिको चासो र आवश्यक्ताको रूचीभविष्यमा घट्न सक्छ । यहाँ मण्डलीमा नियमित र विश्वासयोग्यउपस्थितिको महत्वको विषयमाचर्चा गरिनेछ ।
विश्वासयोग्य र नियमित रुपमा मण्डलीमा जानु र उपस्थितीहुनु अति नै आवश्यक छ । मण्डलीमा उपस्थितभएर परमेश्वरको आरधनागर्नु नितान्तआवश्यक छ, सायद तपाईंले महशुस गर्नुभएको भन्दापनिअझ बढी महत्वपूर्ण हुनसक्छ । मण्डलीको उपस्थितीमाअनियमित र विश्वासयोग्यनहुनुले तपाईंको विषयमानिश्चित संदेश प्रवाह गर्छ र निश्चितरूपमातत्कालको निम्तिछोटो तर गहिरो असर निम्त्याउँछ । शारीरिक अस्वास्थ्यताको कारणले वाकुनै अर्को वैधानिकआधार भएको कारण बिनायदितपाईं परमेश्वरको जनहरुसँगको उपस्थितीमा जानबाट चुक्नुभएको छ भने ः
१. यसले तपाईंको हृदयको चिसोपना र स्थानिय मण्डली स्थापनागर्नुभएको ख्रीष्ट येशू प्रतिको तपाईंको उत्कट प्रेमको अभावलाई प्रकट गर्दछ (प्रकाश २ः४; ३ः२०) । हरेक विश्वासी हृदयमाजोसिलो भएवानभएको मापनगर्ने एउटा मापकचहिँ मण्डलीमा उसको उपस्थितिपनिहो । येशूले मण्डली स्थापनागर्दा एकजनाको निम्तिवाएक्लो रहनको निम्ति स्थापनागर्नुभएन तर उहाँको उद्देश्य एकअर्कालाई प्रेम गर्नको निम्तिमानिसहरु भेलाहुनुपनिहो । यसले अन्यविश्वासी र येशूसँगको गहिरो प्रेमको र आत्मिकगहिराईको मापनगर्दछ ।
२. यसले नयाँकरारमाभएको मण्डलीले अभ्यास गरेका उदाहरणहरूरु र परमेश्वरको पवित्रवचनमादिइएको आज्ञाहरूप्रतितपाईंको उदाहरणलाई देखाउँछ (प्रेरित २ः४१; हिब्रू १०ः२५) ।समूहीक संगतिमाउपस्थिती परमेश्वरको उदेश्य हो र यो परमेश्वरको वचनको आज्ञा पनिहो ।
३. यसले आउने दिनको निम्तितपाईंले पाउने आशिषबाट तपाईंलाई लुट्छ ।यदितपाईं एक्लो हुनुभयो भने यसले तपाईंको आत्मिक वृद्धिलाई सहायतागर्दैन तर जब मानिसहरुसँग भेलाभएर विश्वासीजनहरूसँगको सम्बन्धमा हुर्कनुहुन्छ यसले तपाईंको आत्मिक वृद्धिलाई सहायता गर्छ ।
४. यसले तपाईसँगको परस्पर सेवकाइबाट पाउने सहायता र भातृत्व आशिषबाट तपाईंका संङ्गी विश्वासी सहकर्मीहरुलाई छल गर्छ, “हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असलकामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथिविचार गरौं ।”(हेर्नुहोस् १ थेसलोनिकी ५ः१४; हिब्रू १०ः२४) ।विश्वासीहरु एकअर्काका सहयोगीहरु हुन् । विश्वासीले एकअर्कामाकमजोरहरूलाई निर्माण गर्नु आवश्यक छ यसको निम्तिनियमित मण्डलीमा उपस्थितिआवश्यक पर्दछ ।
५. यसले हरेक विश्वासीको आत्मामा र समग्र मण्डलीको (मण्डली ख्रीष्टको शरीर) जीवनमाबास गर्नुहुने पवित्रआत्मालाई शोकित तुल्याउँछ ।पवित्रआत्माको कामहामीलाई एकअर्कामा सम्बन्धमा हुर्कन, क्षमादिन, पाप स्वीकार गर्न र निश्वार्थ प्रेममा वृद्धिहुन सहायतागर्नु पनिहो । पवित्रआत्माले हामीलाई वृद्धिहुन सहायतागर्न चाहनुहुन्छ ।
६. यसले तपाईंको आत्मिकजीवनको वास्ता राखेर परमेश्वरको वचनको सेवकाइगर्ने मण्डलीका गोठालाहरु र तपाईंको जीवनको आत्मिक सहयात्री मण्डलीका अन्य सदस्यहरु शोकित तुल्याउँछ (हिबू्र १३ः७ र १७; १ थेसलोनिकी ५ः१२,१३) । मण्डलीमा अन्यविश्वासी सदस्यहरू तपाईंको आत्मिक वृद्धिमा पक्कापनिखुसी हुन्छन् तर कमजोर आत्मिकअभ्यासमा साँच्चै नै दुःखित हुन्छन् ।
७. यसले तपाईको गलतगवाहीको कारणद्धारा अन्यविश्वासीहरूलाई पनिकमजोर, अविश्वासयोग्य, अल्छि र स्वर्थी बन्नअभिप्रेरित गर्छ । नयाँविश्वासीहरू र विश्वासमाकमोज अन्यविश्वासीहरूको निम्ति ऊ त्यो …. मण्डलीमा आएको थिएनवाआउँदैन… भन्ने जस्ता बहानाहरु सुनिन्छन् ।विश्वासीहरूरु अरूले देख्ने र पढ्ने खुल्लापत्रहुन् (कोरिन्थी ३ः२,३क)
८. यसले तपाई गाँसिनु भएको शरीर अर्थात् तपाईंको स्थानियमण्डलीका अन्यविश्वासीहरूलाई निराश तुल्याउँछ ।तपाईं आफ्नो निम्तिमात्र सोच्ने स्वार्थी होइन तर अरुको निम्तिजिउने व्यक्ति बन्नुपर्छ । येशूले पनिआफ्नो मात्रखुशी र चाहना हेर्नुभएन तर उहाँनिस्वर्थ भएर मानिसहरूको निम्ति संसारमाआउनुभयो ।
९. यसरी मण्डलीमा तपाईंको अनियमितउपस्थितीले विश्वास नगरेका अन्यमानिसहरूको बीचमापनिकमजोर गवाही बन्छ (हेर्नुहोस् यूहन्ना १३ः३५; १ यूहन्ना ३ः१३,१४) ।तपाईं अरूको निम्ति ठेस लाग्ने बाधाको कारण बन्नु परमेश्वरको उद्देश्य होइन ।
१०. यसले तपाईं सदस्यहुनुभएको मण्डली प्रतिको तपाईंको कमजोर दर्शन छ भन्ने कुरा देखाउँछ(यर्मिया २९ः१०,११) । स्थानिय मण्डलीमा हरेक सदस्यहरूजिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । कोहीएकजना सदस्यमात्रपनिजिम्मेवार भएनभने यसले समग्र मण्डलीको हानी गर्छ ।
११. यसले तपाईं सदस्य भएको मण्डलीसँग तपाईले पुरा गर्नु पर्ने दायित्व प्रति अनाज्ञाकारी बनाउनका साथै तपाईंले मण्डली र परमेश्वरसँग बाँध्नुभएको करारलाई पुरानगर्ने व्यक्ति बनाउँछ ।
१२. यसले तपाईंलाई डरलाग्दो गरी रित्तो बनाउँछ र विश्वासबाट पछी हट्ने जस्तो गम्भिर परिणमतर्फ डो¥याउँछ (हिब्रू १०ः२५ लाई १९ देखि ३९ पदसँगको सन्दर्भमा पढ्नुहोस्) ।यदि संगतिमा उपस्थिति हुनुभएन भने तपाईं एक्लो भएर आफैं पनि निरास हुनुहुन्छ तर हरेक हप्ता अरुलाई भेट्दा अरुलाई उत्साहित गराउनुका साथै तपाईं आफैं पनि उत्साहित हुनुहुनेछ ।
१३. यसले तपाईंको निम्ति परमेश्वरले आरधना गर्नको निम्ति दिनुभएको दिन र समय प्रति तपाईंको अनादर देखाउँछ ।परमेश्वरले सबैलाई उही समय दिनुभएको छ र यसको आदर सबैले गर्नुपर्छ ।
एउटा ख्रीष्टियन ख्रीष्टको स्थानिय मण्डलीलाई प्रेम गर्नको निम्ति केवल येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्धारा अनुग्रहबाट मात्रबचाइएको हो –हेर्नुहोस् भजनसंग्रह २७ः४, ८४ः१,२ र १०, ८७ः१–३) । यदि कोहीव्यक्तिमा ख्रीष्टको मण्डली प्रति प्रेम र कुनै चासो छैन भने र स्थानिय मण्डलीसँग कोहीजोडिन र आफैंलाई चिनाउनचाहँदैन भने उसको विश्वास नै साँचो हो कि होइनभनिशंकागर्नुपर्ने हुन्छ । कोहीव्यक्तिमाभएको साँचो र बचाइने विश्वासले सो व्यक्तिमा ख्रीष्टले प्रेम गर्नुहुने कुरा प्रतिपनि प्रेम जगाउँछ । येशूले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र मण्डलीको निम्तिआफैंलाई वलिदानगर्नुभयो । यस सन्दर्भमाजोन ओवेनले यसरी उल्लेख गरेका छन्;
“येशूमाविश्वास गरेको स्वीकार गर्ने र आफ्नो अनन्त उद्धारको आफैंवास्ता राख्ने हरेक विश्वासीकोआफ्नै दायित्वहो की, स्वयंसेवकरूपमा र आफ्नै राजीखुसीले उसले आफुलाई ख्रीष्टको स्थानीय मण्डलीमा जोडेर राख्छ… कोहीव्यक्तिले कानूनी रुपमा सच्चा र सम्मानितछ भने ऊ,उहाँ (ख्रीष्ट)को न्यायालयमा सम्मानित रुपमा नै देखापर्छ ।”  (Works, Vol.15, ‘Duty of Believers to join Themselves In Church Order,’ pp.319-327)

हामी सबैले आफ्नो हृदयबाट दाउदले झैं आनन्द साथभनौं, “जबतिनिहरुले मलाई भने, परमप्रभुको भवनमाहामीजाऔं, तब म आनन्दितभएँ (भजनसंग्रह १२२ः१) ।

प्रेम नारायण भट्टराई, शक्तिशालीबप्तिस मण्डली

(नोटयो लेख इर्ल ब्ल्याकवर्नको ‘मण्डलीमा उपस्थिती ः के यो आवश्यक छ ?’ (Church Attendance: Is It Important? By Earl Blackburn, Reformed Baptist Publications) को संसोधितअनुवादमाआधारितछ । यहाँउल्लेख गरिएकाबुँदाहरु सो लेखबाट लिएकाभएपनित्यसको व्याख्या र प्रयोग भने मौलिकहुन् ।)

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button