पापको श्रोत:–
~~~~~~~~

आँखा//हृदय:-
हितोपदेश २१:४ घमण्‍डी आँखा र अहङ्कारी हृदय, दुष्‍टका दियो यिनै हुन्‌ जो पाप हो!

मर्कुस ७:२१-२३– किनकि भित्रबाट, अर्थात्‌ मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्‍यभिचार, चोरी, हत्‍या, परस्‍त्रीगमन,
लोभ, दुष्‍टता, छल, छाडापन, ईर्ष्‍या, निन्‍दा, घमण्‍ड, मूर्खता निस्‍कन्‍छन्‌।
यी सबै दुष्‍ट कुराहरू भित्रबाट निस्‍कन्‍छन्‌, र मानिसलाई अशुद्ध पार्छन्‌।
हितो २४:२ हृदयले उपद्रव रच्‍दछ,
गलाती ५,१८,२१……

मानिष्ले कसरी पापलाई जन्माउँछ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

याकूब १:१४-१५,तर हरेक मानिस आफ्‍नै खराब इच्‍छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ।
तब खराब इच्‍छाले गर्भधारण गरेपछि त्‍यसले पाप जन्‍माउँछ। अनि

पाप पूरै बढ़ेपछि त्‍यसले मृत्‍यु ल्‍याउँछ।

रोमी ६:२३–किनकि पापको ज्‍याला मृत्‍यु हो, तर परमेश्‍वरको सित्तैँको वरदान ख्रीष्‍ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्‍त जीवन हो।

सबै पापी छन्-
~~~~~~~~
रोमी ३:१०-जसो लेखिएको छ, “धर्मी कोही छैन, एक जना पनि छैन,

रोमी ३:२३-किनकि सबैले पाप गरेका छन्‌, र परमेश्‍वरको महिमासम्‍म पुग्‍नबाट चुकेका छन्‌।

१ यूहन्ना १:८,यदि हामीमा पाप छैन भनी हामी भन्‍छौं भनेता हामीले आफैलाई धोका दिन्‍छौं, र हामीमा सत्‍य हुँदैन।

पाप लाई येशुको रगतले शुध्द , पार्दछ ,हामि येशू द्वारा दोष मुक्त हुन्छौं।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

१ यूहन्ना १:७ परमेश्वरका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ।
यूहन्ना ३;१७-१८ किनकि परमेश्‍वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनुभएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस्‌ भनेर पठाउनुभयो।
जसले उहाँमाथि विश्‍वास गर्छ, त्‍यो दोषी ठहरिँदैन, तर विश्‍वास नगर्नेचाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ, किनभने उसले परमेश्‍वरका एकमात्र पुत्रको नाउँमा विश्‍वास गरेको छैन।

प्रेरित १०,४३ ,सबै अगमवक्ताहरूले उहाँको गवाही दिएका छन्‌, कि उहाँमाथि विश्‍वास गर्ने प्रत्‍येकले उहाँको नाउँद्वारा पाप-क्षमा पाउँछ।”

हामीले येशुमा अनन्त जीबन पाउछौं-
~~~~~~~~~~~~~~~

यूहन्ना ३:१६“किनभने परमेश्‍वरले संसारलाई यस्‍तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्‍ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्‍वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्‌, तर त्‍यसले अनन्‍त जीवन पाओस्‌।

येशुलाई बिस्वाश नगरे के हुन्छ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

यूहन्ना ८:२४ मैले तिमीहरूलाई भनें, ‘तिमीहरू आफ्‍ना पापमा मर्नेछौ,’ किनभने म उही हुँ भनेर तिमीहरूले विश्‍वास गरेनौ भने आफ्‍ना पापमा मर्नेछौ’।”

कसरी स्वर्गमा जान सकीन्छ?
~~~~~~~~~~~~~~~

यूहन्ना १४:६ येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “बाटो, सत्‍य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताकहाँ आउन सक्‍दैन।

येशुमा अनन्त जीबन छ, रोमी ६:२३

हामिले येशुलाई बिस्वाश गरेमा परमेस्वरको सन्तान हुन र स्वर्ग जान सकीन्छ।

यूहन्ना १:१२ तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्‍वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्‍वरका सन्‍तान हुने अधिकार दिनुभयो।

सृष्टिकर्ता येशू हनुहुन्छ:-
~~~~~~~~~~~~

यूहन्ना १:१०उहाँ संसारमा हुनुहुन्‍थ्‍यो, संसार उहाँद्वारा बनियो, तापनि संसारले उहाँलाई चिनेन।

कलस्सी२:१० उहाँमा नै जीवनको परिपूर्णतामा तिमीहरू आइपुगेका छौ। उहाँ नै समस्‍त शासन र अधिकारको शिर हुनुहुन्‍छ।

हितोपढेश ८: ३० म एक कारीगरझैँ उहाँको छेउमा थिएँ। म दिनहुँ हर्षले विभोर हुन्‍थें, उहाँको उपस्‍थितिमा निरन्‍तर आनन्‍दित भइरहन्‍थें।

नोट:– पाप बाट मुक्त भै स्वर्गिय राज्यमा सृष्टिकर्ताकहां जाने तरीका बाइबल बाट बताएको छू, हामीले जीबन रोज्ने ,या मृत्यु? येशुमा अनन्त जीबन छ ।त्यसैले १ पटक सोच्नुहोला

Related Articles

Back to top button