आमाहरुको श्राद्ध होइन श्रदा गर्नुपर्दछ आश्रम बनाउने होइन आश्रय दिन सिकौं

https://www.youtube.com/watch?v=eB5bR4HtD9c&t=25s

Related Articles

Back to top button