संसारमा छौं तर संसारको निम्ति जिउँदैनौं

https://www.youtube.com/watch?v=uVqf_ev8FXs&t=28s

Related Articles

Back to top button