ख्रीष्ट येशू को हुनुहुन्छ ?

ख्रीष्ट येशू को हुनुहुन्छ ? भन्ने बारेमा हरेक ख्रीष्टीयनहरुले र सारा मानब जातिले बुझ्नु पर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण कुराहरु:-

”प्रभु येशू ख्रीष्टले यस संसारलाई प्रेम गरेर मानबको रुपमा जन्म लिई सेवकाई गर्नुहुँदा उहाँ स्वयम आफैले,र यस संसारका मानिसहरुको पाप बोकेर क्रूसमा मर्नु भई,गाडीनु भई तेस्रो दिनमा जीबित भई उठ्नु भएर जिउदै स्वर्ग जानु पछि आफ्नो पबित्र स्वर्गीय सिंहाशनमा पिताको दाहिने बाहुलीमा विराजमान हुनु भए पश्चात आफ्ना भविष्यबक्ता यूहन्नालाई दर्शन मार्फत आफू सर्बशक्तिमान,सर्बब्यापी,सर्बज्ञानी,सर्बश्रेष्ठ,सृष्टिकर्ता,जिबनदाता,उद्धारकर्ता,मुक्तिदाता र न्यायकर्ता हुनु भएको सत्यताको जानकारी यसरी दिनु भएको थियो ”

(१) म उहि हुँ।(यूहन्ना ४:२६)
(२) म हुँ नडराओ।(यूहन्ना६:२०)
(३) जीबनको रोटी म हुँ।(यूहन्ना ६:३५)
(४) स्वर्गबाट ओर्लि आएको रोटी म नै हुँ।(यूहन्ना ६:४१)
(५) म जीबनको रोटी हुँ।(यूहन्ना ६:४८)
(६) स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउदो रोटी म नै हुँ।(यूहन्ना ६:५१)
(७) म उहाँ बाट आएको हुँ।(यूहन्ना ७:२९)
(८) म संसारको ज्योती हुँ।(यूहन्ना ८:१२)
(९) म माथिको हुँ।(यूहन्ना ८:२३)
(१०) म उहि हुँ।(यूहन्ना ८:२४)
(११) म उहि हुँ भनेर तिमीहरुले बिश्वास गरेनौ भने आफ्ना पापमा मर्ने छौ।(यूहन्ना ८:२४)
(१२) म उहि हुँ जो मैले शुरु देखि नै भन्दै छु।(यूहन्ना ८:२५)
(१३) म उहि हुँ भनि तिमीहरुले थाहा पाउने छौ।(यूहन्ना ८:२८)
(१४) अब्राहम हुनु भन्दा अघि बाटै म छदैछु।(यूहन्ना ८:५८)
(१५) म संसारमा रहुन्जेल म संसारको ज्योती हुँ।(यूहन्ना ९:५)
(१६) भेडाहरूको ढोका मै हुँ।(यूहन्ना १०:७)
(१७) ढोका म नै हुँ।(यूहन्ना १०:९)
(१८) म त तिनीहरुले जीबन पाउन भन्ने हेतुले आँए।(यूहन्ना १०:१०)
(१९) म असल गोठालो हुँ।(यूहन्ना १०:११)
(२०) म असल गोठालो हुँ।(यूहन्ना १०:१४)
(२१) पिता र म एक हौ।(यूहन्ना १०:३०)
(२२) पुनरुत्थान र जीबन म नै हुँ।(यूहन्ना ११:२५)
(२३) म संसारको ज्योती भएर आएको छु।(यूहन्ना १२:४६)
(२४) म संसारलाई बचाउन आएको हुँ।(यूहन्ना १२:४७)
(२५) म उहि नै हुँ।(यूहन्ना १३:१९)
(२६) बाटो,सत्य र जीबन म नै हुँ।(यूहन्ना १४:६)
(२७) साँचो दाखको बोट म नै हुँ।(यूहन्ना १५:१)
(२८) दाखको बोट म हुँ।(यूहन्ना १५:५)
(२९) म उहि हुँ।(यूहन्ना १८:५)
(३०) म उहि हुँ।(यूहन्ना १८:८)
(३१) म येशू हुँ।(प्रेरित ९:५)
(३२) म येशू हुँ।(प्रेरित २६:१५)
(३३) अल्फा र ओमेगा म नै हुँ।(प्रकास १:८)
(३४) आदि र अन्त्य जीवित चाहि म नै हुँ।(प्रकास १:१७,१८)
(३५) म उहि हुँ।(प्रकास २:२३)
(३६) म अल्फा र ओमेगा हुँ,आदि र अन्त्य म नै हुँ।(प्रकास २१:६)
(३७) म अल्फा र ओमेगा,पहिलो र पछिल्लो,आदि र अन्त्य हुँ।(प्रकास २२:१३)
(३८) दाऊदको मूल र सन्तान,अनि बिहानिको चम्किलो तारा म नै हुँ।(प्रकास २२:१६)
हल्लेलूयाह,होसन्ना,मारानाथा
साभार :- पबित्र बाइबल
प्रदीप छिनाल

Related Articles

Back to top button