‘परमेश्वरका चुनिएकाहरू विरुद्धमा कसले अभियोग लाउनेछ ? कोही छैन ।’

मंगलबार, मे ८, वैशाख २५
‘परमेश्वरका चुनिएकाहरू विरुद्धमा कसले अभियोग लाउनेछ ? कोही छैन ।’ —रोमी ८ः३३

पावल लेख्छन्ः ‘परमेश्वरका चुनिएकाहरूका विरुद्धमा कसले अभियोग लाउनेछ ? धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने, दण्ड आज्ञा दिने को हो ? मर्ने त ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ जो मरेकाहरूबाट जीवित पारिनुभयो, परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ, र हाम्रा निम्ति मध्यस्थ पनि हुनुहुन्छ’ (पद ३३–३४) । शैतानले लगाएका दोषहरूचाहिँ फुलेर हावा निस्केर झरिरहेको बेलुन जस्तै हुन् । त्यसो भए किन हामी अझै पनि ती कुरा सुन्छौँ ? ख्र्रीष्टियन भएर पनि किन हामी दोषी भएको अनुभव गर्छौं ? आपूmलाई दोषी सम्झने सबै कुरा नराम्रा हुँदैनन् । पापबाट सचेत गराउनलाई परमेश्वरले दोषको उपयुक्त मात्रा प्रयोग गर्नुहुन्छ । हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो दोष परमेश्वरबाटको हो जब यसले ‘क्रोध…भय…तृष्णा…जोश, न्याय होस् भन्ने इच्छा’ (२ कोरिन्थी ७ः११)जगाउँछ । परमेश्वरीय शोकले हामीलाई परिवर्तन गर्न प्रर्याप्त मात्रामा पछुतो अनुभूति गराउँछ । अर्कोतर्फ, शैतानबाटको शोकले हामीलाई दासत्वमा राख्ने पछुतो अनुभूति गराउँछ । तपाईंलाई उसले बन्धनमा पार्न नपाओस् । सम्झनुहोस्ः ‘तिमीहरूको जीवन ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ’ (कलस्सी ३ः३) । जब परमेश्वरले तपाईंलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँले पहिला येशूलाई देख्नुहुन्छ । चीनियाँ भाषामा धार्मिकता शब्दचाहिँ दुईवटा चित्रले बन्दछः एउटा भेडाको पाठो र अर्को मानिसको चित्र । पाठोको चित्रचाहिँ माथि हुन्छ र यसले मानिसलाई ढाकेको हुन्छ । परमेश्वरले तपाईंलाई हेर्नुहुँदा, उहाँले यस्तो कुरा देख्नुहुन्छः परमेश्वरको सिद्ध थुमाले तपाईंलाई ढाकिरहनुभएको छ । येशूले केही लेख्नुभयो भन्ने कुरा बाइबलमा एक पटक मात्र उल्लेख गरिएको छ । अनि त्यो कुरा उहाँले भुइँमा लेख्नुभयो, उहाँले भर्खरैमात्र क्षमा गर्नु भएको एक पापीलाई यसो भन्दै, ‘तिमीलाई दण्ड दिइएन । जाऊ, अनि फेरि पाप नगर’ (हेर्नुहोस् यूहन्ना ८ः१०–११) । त्यसकारण तपाईंको लागि आजको वचन छः तपाईंलाई दोष्याउनेलाई होइन, तपाईंको पक्षमा बोल्नेलाई भरोसा गर्नुहोस् ।
आत्मिक भोजन ः व्यवस्था १४–१७, मर्कूस ७ः१–१३, भजन ३७ः२५–३१, हितोपदेश १२ः१–३

https://www.facebook.com/messageofhopenepal/videos/801431713384018/

Related Articles

Back to top button