हाम्रो परिवार ख्रीष्टियन भएपछि ३ वर्षसम्म गाँउहरुले कुनै सहायता गरेनन्

https://www.youtube.com/watch?v=ahNzoP__tzk&t=25s

Related Articles

One Comment

  1. एकदम राम्रो लाग्यो मेरो गड.com

Back to top button