ख्रीष्टमसको अमोल उपहार

-भुवन देवकोटा
हामीजस्ता सर्वथा पापीलाई सर्वोच्च कृपालु परमप्रभुले अत्यन्तै दया गरेर उहा“को सर्वोत्तम उपहार आफ्नो पुत्र हामीलाई नै दिनुभयो । त्यसैको कारण हामीले हाम्रा आत्माको मोक्ष पाएका छौं । हामी उहाँका शत्रुहरूको लागि यो सित्तैको अनमोल र अगम्य प्रेमको सर्वोत्कृष्ट नमुना हो । यस्तो अथाह प्रेम कसैले कहिल्यै कसैलाई गरेको छैन । उहाँको प्रेम निष्कपट र अशेष छ ।
परमेश्वरले हामीलाई उहाँका पुत्र येशूमा सबै आशिष् र अनुग्रह दिनुभएको छ अनि यो कुरा हो र आमेन हो । सबै आशिष् र प्रतिज्ञाका हकदार बनाएर परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरा स्वर्गीय स्थानहरूमा दिनुभयो ।
हामीले कुनै परिश्रम नगरी, पसिना नबगाई सित्तैमा अनमोल कृपा र हाम्रा पापको क्षमा पायौं । विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट हामीले सबै कुरा पाएका छौं । येशूले क्रूसमा हाम्रो निम्ति सबै कुरा प्राप्त गरिदिनुभयो । स्वार्थी मानिसलाई दिइएको यो अनमोल उपहार मानिसले पाएकोमा मानिस धेरैपल्ट कृतज्ञ होइन । कृतघ्न बनेको छ । हामी सबै कुरा आफ्नै शारीरिक अभिलाषा पूरा गर्न प्राप्त गर्न चाहन्छौं ।
दिने पिताका हामी सन्तान बनेका छौं । परमेश्वरले हक दिनुभएर नै हामी उहाँका सन्तान बनेका छौं । येशूको मृत्युले मानव इतिहासलाई नयाँ मोड दियो र परमेश्वरले येशूको बलिदानलाई स्वीकृति दिनुभएर नै यी सबै कुरा सम्भव भएको हो ।
हाम्रा परमेश्वरले दिनुभएको यही उपहारलाई सम्झेर नै हामी ख्रीष्टमस मनाउँछौं । परमेश्वरले दिनुभएको उपहर पाएर नै हामी यसको योग्य बनेका हौं ।
परमेश्वरको प्रेम पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ । अदृश्य परमेश्वरको महिमा येशूले हाम्रा समक्ष प्रकट गर्नुभएको छ ।
येशूले देओ त दिइनेछ भनेर सिकाउनुभयो र सबैको लागि आÏनो प्राण दिनुभयो । येशूका चेलाहरू र सुरुको मण्डलीले दिने कार्यलाई प्राथमिकता दियो र परमेश्वरको सेवामा धेरैले दिइरहे ।
हामी त्यही दिने परमेश्वरका सन्तान हौं । त्यही नयाँ स्वभाव हामीले पनि येशूमा विश्वास गरेपछि पाएका छौं । हाम्रो पुरानो मान्छे वा लोभी स्वभाव पनि क्रूसमा टाँगिएको छ । अब हामी नयाँ मन भएका नयाँ मानिस हौं । दिने कुरा हाम्रो स्वभाव र चरित्र हो । यसले हामीलाई परमेश्वरको प्रेम अरू मानिसमा प्रकट गर्न मद्दत गर्छ । अब हामीले प्रेम र सत्यतामा ख्रीष्टको सुसमाचार र सबैलार्इ सुनाउनुपर्छ । हामीले अरूलार्इ दिन सक्ने अमोल उपहार यही हो ।
यो ख्रीष्टमसमा परमेश्वरले तपाईंलाई यसै गर्न अगुवाइ गर्नुभएको होस् ।

Related Articles

Back to top button