कठिन जीवन यापन गरिरहेका एक इसाई जोडीको ब्यथा

Related Articles

One Comment

  1. मति 19:26 परमेश्वर को निम्ती सब थोक सम्भब छ हजूर हरू को ठुलो परीक्षा को घड़ी आएको छ

Back to top button