परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले तेरो प्रार्थना सुने र तेरो आँसु देखे म तलाई निको पार्नेछु

Related Articles

Back to top button