तोकिएको समय

 

(यो लेख, आगामी 23 सेप्टेम्बर 2017 इस्राएलमा हुने घटना (event) को आधारमा छ।)

तब परमेश्‍वरले आज्ञा गर्नुभयो, “दिन र रात छुट्ट्याउन र दिन, वर्ष र धर्मिक चाडहरू जनाउन आकाशमा ज्‍योतिहरू देखा परून्।(उत्‍पत्ति 1:14)

बाइबलमा उक्त पदलाई मूल भाषा हिब्रुमा “MO’ED” शव्द प्रयोग गरिएको छ जसको अर्थ ‘तोकिएको समय’ वा ‘इस्वरिय समय’ (Divine Time) भन्ने हुन्छ।
बाइबलको यस खण्डले पर्मेश्वरको मानिससँग भेट्ने समयलाई पहिलाबाट नै निर्धारित गरेको छ भन्ने कुरा बुझाउँदछ।

बाइबलको पहिलो पुस्तकको यस खण्डमा पर्मेश्वरले ज्योतिहरु बनाउनुको उदेश्यलाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ।
1, दिन र रात छुट्टयाउनको निम्ति
2, चिन्ह्रहरुको निम्ति
3, चाडहरुको निम्ति
4, दिनहरुको निम्ति
5, वर्षहरुको निम्ति
यो पाँचवटा उदेश्यहरु पुरा गर्नलाई उहाँले यहाँबाट एउटा शक्तिशाली गतिलाई शुरुहुन दिनुभयो जसलाई “समय” भनिन्छ।
पर्मेश्वरको कार्यमा यी पाँचैवटा उदेश्यहरुले एक अर्कासँग मिलेर उहाँको एउटा विशेष योजना पुरा गर्नेछ औ त्यो योजना हो मानिसजातिसँग भेट गर्ने समय जसलाई यसको मूल भाषाले ‘तोकिएको समय’ (Anointed Time )भन्दछ सायद यसलाई ‘Time set or alarm set’ भन्दा हामी सजिलो सँग बुझ्न सक्छौ।
पर्मेश्वरले सारा ब्रह्माण्डमा घट्ने घटनाहरुलाई पहिलाबाट नै निर्धारित समयमा राखीसक्नु भएको छ यसकारण यस संसारमा घटने सबै घटनाहरु केवल पर्मेश्वरद्वारा निर्धारण गरिएको समयमा अर्थात तोकिएको समयमा घटिरहेको छ। (उपदेशक 3:1-15)
उहाँको यो समयलाई हामी ‘बाइबल क्यालेणडर’ र यसलाई ‘हिब्रु क्यालेण्डर’ पनि भन्नसक्छौ।
तर हाम्रो दिमाग रोमन क्यालेण्डरको समय अनुसार चल्नलाई बानी भएको कारण बाइबलको समय बुझ्न अलिक कठिन पर्नजाला यसकारण यहाँ समयको सबै उदेश्य विषयमा व्याख्या नगरेर केवल “चाडहरु” र “चिन्ह्रहरु” विषय लिएर मात्र केहि कुरा राख्न चाहान्छु।
उत्पति 1:14 ले बताए अनुसार आकाशमा ती ज्योतिहरु राख्नुको उदेश्यचाँहि चाडहरु र चिन्ह्रहरुको निम्ति हो।
यहाँ आकाशमा ज्योतिहरु भन्नाले घाम, जुन (चन्द्रमा) र ताराहरु हुन।

चाडहरु:
पर्मेश्वरले यहूदी जातीलाई मोसाद्वारा दिनुभएको व्यवस्थामा जम्मा सातवटा चाडहरु पालन गर्ने आदेश दिइएको छ। ती सातैवटा चाडहरुले प्रभु येशुको जीवनमा घट्ने घटनाहरुलाई देखाउँदछ।
ती चाडहरुको नाम र येशु ख्रीष्टको जीवनमा ती चाडहरुले देखाउने घटनाहरु यस प्रकार छ..

1, निस्तार चाड- येशु ख्रीष्टको क्रुशको मृत्यु

2, अखमिरे रोटीको चाड- येशु ख्रीष्टको पवित्र जीवन

3, पहिलो फसलको चाड- येशु ख्रीष्टको पुरुत्थान

4, पेन्तिकोषको चाड- पवित्र आत्माको अभिषेक

5, तुरही फुक्ने चाड – मण्डली उठाईने (रयाप्चर)

6, प्रायस्चितको चाड- येशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन

7, झुप्रोवासको चाड- हजार वर्षको राज्य

पर्मेश्वरले यो सबै घट्नाहरु घट्नलाई समय पहिले बाट नै निर्धारित गरिसक्नु भएको छ।
प्रभु येशु यस संसारमा मानिस बनेर जन्मिनुको निम्ति पहिले बाट नै समय तोकिएको थियो।
(गलाती 4:4)
अौ त्यसरी नै उहाँको मृत्यु र पुनरत्थानको पनि तोकिएको समयलाई एक सेकेण्डले पनि फरक पारेन। औ त्यसरी सृष्टीको प्रारम्भ देखी यो संसारको अन्त सम्म प्रत्येकको जीवनमा घट्ने घट्नहरुको निम्ति उहाँ द्वारा समय निर्धारित गरिएको छ।

चिन्ह्रहरुः
यो “चिन्ह्र” भन्ने शव्दलाई ग्रीक भाषामा “SEMEION” भनिन्छ जसलाई अंग्रेजीमा “SIGN” भनिन्छ र यो शव्दबाट नै “SIGNAL” भन्ने शव्द आएको हो।
बाइबल हामीलाई बताउँदछ, यस संसारमा घट्ने कुनै पनि घटनाहरुको निम्ति उहाँले आकाशमा चिन्ह्र देखाउनु हुन्छ।
यो संसारको अन्तिम दिनहरुमा आकाशमा थुप्रै चिन्ह्रहरु देखा पर्नेछ भनेेर भनेर बाइबलमा अगमवाणी (भविष्यवाणी) गरिएको छ। वास्तवमा पर्मेश्वरले यस संसारका मानिसहरुलाई ती चिन्ह्रहरुबाट Signal दिइरहनु भएको छ।
बाइबलको बचन योएल 2:30-31, प्रेरित 2:19-20) र अरु पनि थुप्रै पदहरु अनुसार आकाशमा देखिने चिन्ह्रहरु यसप्रकार छन्..
1, चन्द्रमामा रगत देखा पर्नु (जून रातो देखिनु)

2, सुर्य अध्यारो हुनु (सुर्य ग्रहण)

3, ताराहरु खस्नु र विशेष ताराहरु देखापर्नु

माथी बताएको यी घटनाहरु समय समय मा आकाशमा घटेको प्राय सबैलाई विधितै छ होला तर अगमवाणीमा बताए अनुसार ‘सुर्य अध्यारो हुनु र चन्द्रमामा रगत देखापर्ने’ यस्तो घटना एक साथ घट्नु चाहिँ बाइबलको क्यालेण्डर अनुसार बितेको दुइ हजार बर्षहरुमा केवल आठ पल्ट मात्र भएको छ।
आकाशमा देखिने यस्ता चिन्ह्रहरुले यस संसारमा विशेष घट्नाहरु घट्ने संकेत दिन्छ भनेर बाइबलले बताउँदछ।
बाइबल क्यालेण्डरको समयलाई हिब्रुहरुको चाडहरु र आकाशमा देखिने चिन्ह्रहरुले स्पष्ट पार्दछ भन्ने कुराको साक्षी इस्राएलको इतिहासले दिन्छ।

आगामी 23 सेप्टेम्बर 2017 मा के हुनेछ ?

यस्तै चिन्ह्र र इस्राएलमा घट्ने घटनहरु मध्ये अागामी 23 सेप्टेम्बरमा 2017 मा घट्ने घटना पनि एउटा हो।
यहूदी क्यालेण्डर अनुसार त्यो दिन इस्राएलको नयाँ वर्ष हो जसलाई “रोस हसन्ना” (Rosh Hashanah) भनिन्छ।
रोस हसन्ना तुरही फुक्ने चाडको आधुनिक नाम हो किनभने त्यो समय उनीहरुको तुरही फुक्ने चाडको समय हो जसलाई हिब्रु भाषामा Yom Teruah भनिन्छ।
बाइबलको समय अर्थात हिब्रु क्यालेण्डर अनुसार अहिले इस्राएलमा 5777 वर्ष चलिरहेको छ। यो वर्षहरुको समय उत्पत्ति 1:14 बाट शुरु भएको र आगामी 23 सेप्टेम्बरको दिन यो समय 5778 वर्ष हुनेछ।
पर्मेश्वरको Timeline अनुसार त्यस दिन इस्राएलबाट अाकशमा एउटा विशेष ताराहरुको समुह देखा पर्नेछ। यो घटनालाई नासाले पनि पुष्टी गरेको छ की त्यो दिन आकाश मण्डलमा हुने ताराहरुको विशेष घटनाक्रम जुनसुकै समयमा हुने घटना होइन।
त्यस दिन इस्राएलबाट देखिने आकाश मण्डलको घटनामा सिंह राशी (Leo) र कन्या राशी (Virgo) एउटै रेखामा आउनेछ। मात्र 23 सेप्टेम्बरको दिन कन्या राशीको ठीक शीरको पछाडी सुर्य र खुट्टा पट्टी चन्द्रमा हुनेछ।
त्यसदिन सिहँ राशीसँग तीनवटा ताराहरु शुक्र (Venus), मंगल(Mars) र बुद्ध(Mercury) एउटा रेखामा आएर बाह्रवटा ताराहरुको समुह बनिनेछ साथै नौ महिना पुरा गरेर ठिक 23 सेप्टेम्बरको दिन बृहस्पति कन्या रासीको मध्यबाट भएर बाहिर निस्किनेछ।
इस्राएलबाट देखिने आकाश मण्डलको यो घटना सारा विश्वको निम्ति किन महत्वपूर्ण छ ???
किनभने यो घटनामा बाइबलको एउटा विशेष अगमवाणी पूरा हुनलागेको छ। बाइबलको त्यो अगमवाणी प्रकाश 12:1-6 सम्ममा यसरी बयान गरिएको छ..

“यसपछि आकाशमा एउटा अचम्‍मको ठूलो चिन्‍ह देखा पर्‍यो। एउटी स्‍त्री देखा परिन्, जसले घाम पहिरेकी थिइन्, जसको खुट्टामुनि जून र शिरमा बाह्रवटा ताराका मुकुट थिए। तिनी गर्भिणी थिइन् अनि सुत्‍केरी बेथा लागेर पीडाले कराउँदैथिइन्। त्‍यसपछि आकाशमा अर्को एउटा अचम्‍मको चिन्‍ह देखा पर्‍यो, सात टाउका र दश वटा सिङ भएको एउटा ठूलो रातो अजिङ्गर थियो। त्‍यसका सात टाउकामा सातवटा मुकुट थिए। त्‍यसको पुच्‍छरले ताराहरूको तेस्रो भागलाई आकाशदेखि घिस्‍याएर पृथ्‍वीमा फ्‍याँकिदियो अनि जन्‍म हुन आँटेको बालकलाई जन्‍मनेबित्तिकै खान सुत्‍केरी हुन लागेकी स्‍त्रीको अगाडि त्‍यो अजिङ्गर उभियो। सबै राज्‍यहरूलाई शक्तिसँग शासन गर्ने एउटा छोरो ती स्‍त्रीले जन्‍माइन्। तर तिनका छोरालाई उठाएर परमेश्‍वरकहाँ र उहाँकै सिंहासनमा लगियो। अनि आमाचाहिँ जङ्गलतिर भागिन्, जहाँ एक हजार दुई सय साठी दिनसम्‍म तिनलाई पाल्‍न परमेश्‍वरले ठाउँ तयार गर्नुभएको थियो। (प्रकाश 12:1‭-‬6)

यो दर्शन यूहन्ना नाम गरेका येशु ख्रीष्टका एक चेलाले पत्मोस भन्ने टापुमा बसेर देखेका थिए। (प्रकाश 1:9)
यो दर्शनमा तिनले जे देखिरहेका थिए त्यसले प्रभु येशुको जन्मको समय देखी यो अन्तिम दिनमा ख्रीष्ट विरोधी आउने सम्मको समयलाई समेटेको छ। वास्तवमा तिनले देखेको दर्शन आकाश मण्डलमा ताराहरुको चहल पहल थियो तर त्यो एउटा यस्तो चिन्ह्र थियो जसले यस संसारमा घट्ने विशेष घटनालाई संकेत गर्दछ।
जब यूहन्नाले दर्शन देखि रहेका थिए तब तिनी आत्मामा थिए। यसलाई बुझ्नु हो भने हामीले दर्शनको परिभाषा पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ जो यस प्रकार छ
दर्शन तीन प्रकारका हुन्छन्ः
1, सपना दर्शन ( Dreams Vision)
2, रुपान्तर दर्शन (Trance Vision)
3, खुल्ला दर्शन (Open Eye Vision)

तर रुपान्तर दर्शनमा पनि एक व्याक्ति दर्शनको निम्ति तीन प्रकारले रुपान्तर हुन्छ।
जस्तै:
1 आत्मामा रुपान्तरण (Trance in Spirit)
2, प्राण र अात्मामा रुपान्तरण (Trance in Spirit and Soul)
3, शरीरमा रुपान्तरण (Bodily Trance)

Trance Vision मा एक व्याक्ति यी तीन मध्ये कुनै पनि एकामा भएर दर्शन देख्न सक्छन्। यूहन्नाले चाँहि त्यो दर्शन आत्मामा भएर देखेका थिए वास्तवमा तिनले यो दर्शन देख्दा तिनी यो समय आर्थात 23 सेप्टेम्बरको दिन घट्ने घटनाको समयमा आत्मामा आएका थिए।
(यो कसरी सम्भव हुन्छ ?? यस विषयमा म आगामी दिनमा एउटा छुट्टै लेख प्रस्तुत गर्ने छु।)
आगामी 23 सेप्टेम्बर 2017 मा अाकाशमा देखिने यो ताराहरुको चिन्ह्र यस भ्दा अघि यस पृथ्वीमा दुइपल्ट देखा परेको रहेछ।
1, पहिलो पल्ट अब्राहामलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुदाँ (उत्पत्ति 15:5)
2, दोस्रो पल्ट येशु ख्रीष्टको जन्महुँदा (मत्ती 2:2)

3, तेस्रो र अन्तिमपल्ट 23 सेप्टेम्बर 2017

इतिहासको ती दुइवटा समयहरुमा
पहिलो घटनामा इस्राएल राष्ट्रको जग बसालिन्दै थियो अब्राहाम जो यहूदीहरुको पिताले सर्वोच्च बोलावट पाएका थिए र उद्धारकर्तालाई संसारमा ल्याउने राष्ट्र तयार हुदै थियो औ त्यसरी नै दोस्रो घटनामा संसारको मुक्तिदाता जन्मिनुहुँदै थियो त्यस समयमा पनि ती ताराहरुलाई हेरेर मसीहालाई भेट्नु आउने पूर्वका ज्ञानी मानिसहरु मात्र थिए र त्यसरी ती दुवै समयमा यी ताराहरु एउटा चिन्ह्र स्वरुप आकाशमा देखा परेका थिए।

आकाशमा ठूलो चिन्ह्र:
यूहन्नाले दर्शनमा आकशमा भएको ठूलो चिन्ह्र भन्नाले यसले यस पृथ्वीमा ठूलो घटना घट्ने कुरालाई देखाउँदछ।
दर्शनमा देखिएको त्यो स्त्री इस्राएलको प्रतिक हो यसकारण यो चिन्ह्र पनि इस्राएलबाट आकाशमा देखा पर्नेछ।
आकाश मण्डलमा देखिएको स्त्रीको आकारमा भएको ताराहरुको समुहलाई कन्याराशि (Virgo) भनिन्छ। Virgo अर्थात Virgin कन्या। प्रभू येशुको जन्म कन्या मरियमबाट भएको थियो।
बाह्रवटा ताराको मुकुट अर्थात सिहँराशि, यसमा जम्मा नौ वटा ताराहरु हुन्छ तर त्यसदिन अन्य तीनवटा ताराहरु त्यसको रेखामा आएर बाह्रको सख्या पुरागर्ने छ।
दर्शन अनुसार त्यस स्त्रीले एउटा छोरा जन्माई। आगामी 23 सेप्टेम्बरको दिन बृहस्पति कन्याबाट बाहिर निस्किनेछ।
बृहस्पतिले बालक येशुलाई देखाउँदछ त्यसरी नै सिहँले पनि बाइबलमा येशुलाई देखाउँदछ।
अजिंगर जस्तो पशुको पुच्छरले स्वर्गको तेस्रो भाग ताराहरुलाई पृथ्वीमा फ्याकेको दर्शनले अब पर्मेश्वरको जनहरुलाई सतावट शुरुहुन्छ भन्ने देखाउँदछ।
एक हजार दुई सय साठ्ठी दिनको समयले सात वर्षको महासंकष्टकालको पहिलो साढे तीन वर्षलाई देखाउँदछ्।
यसैले यूहन्नले देखेको यो दर्शनले अब हुनलागेको घटनालाई संकेत गर्दछ।
तर अब यो अन्तिम पल्ट इस्राएलबाट देखीने यी ताराहरुले
कस्तो किसिमका घटनाहरु घट्ने संकेत दिरहेछ ?
यी ताराहरु अब अन्तिम पल्ट के को निम्ति चिन्ह्र हो ??
पर्मेश्वरले मानिसहरुलाई यी ताराहरुको माध्यमाबाट के कुराको Signal दिनुहुदैछ ?
यसको थुप्रै कारणहरु छ जो यूहन्नाको दर्शनले स्पष्ट पार्दछ।
यो घटनाले स्पष्ट पार्दछ,
अब सुसमचार प्रचारको अन्त हुनेछ। (मत्ती 24:14)

सहिदहरुको संख्या पुरा गरिनेछ। (प्रकाश 6:9)

मण्डलीमा छनौट हुनेछ। (मती 25:1, प्रका.22:11)

अब यो संसारमा ख्रीष्ट विरोधीको राज्य शुरु हुनलागेको छ।
प्रभु येशु मण्डलीलाई (रयाप्चर) उठाउन अब चाडै आउदै हुनुहुन्छ।
यो संसारमा अब डरलाग्दो सतावट शुरुहुनेछ

राजनैतिक घटनाहरुले नयाँ मोड लिनेछ।

ठूलो ठूलो प्राकृतिक घटनाहरु घट्नेछ।

धेरै अगुवाहरुको नैतिक पतन हुनेछ।

तर मण्डलीमा अन्तिम आत्माको झरी पनि आउदैछ।

अब मण्डलीमा फेरी प्रेरितकालको इतिहास दोहोरिने छ।

अब पवित्र आत्मको सामर्थी अभिषेक खनिनेछ।

मण्डलीले स्वर्गदूत र सन्तहरुसँग मिलेर काम गर्नेछ।

सैतानको सेनाहरुसँग युद्ध गर्ने सेनाहरु मण्डलीमा तयार हुनेछ।

मण्डलीमा सबै स्थरका मानिसहरु जस्तै बुढापाका, जवानहरु, बालकहरु यहाँसम्म की दास दासीहरु पनि आत्माको सामर्थले भरिनेछ।
मण्डलीलाई पर्मेश्वरले अब नयाँ समय र ऋतुमा लानुहुदैछ।
अब अन्तिम फसलको कटनी हुनेछ।

यी सबै घटनाहरुको निम्ति यो एउटा चिन्ह्र हो। बाइबल क्यालेण्डर अनुसार इस्राएलको इतिहासमा हरेकपल्ट आकाशको यी चन्ह्रहरुले विषेश घटना घट्ने संकेत दिएको थियो र ती घटनाहरु घट्यो पनि त्यसरी नै आगामी 23 सेप्टेम्बरमा देखिने आकाशको चिन्ह्र पनि त्यो चिन्ह्र हो जो बाइबलको क्यालेणडर अनुसार पहिलेबाट नै निर्धारित गरिएको छ भने आगामी दिनहरुमा विश्वमा यी सबै घटनाहरु पनि घट्ने नै छ।

के हामी यी कुराहरु प्रति गम्भिर छौं ?
के हामी उठाइनको निम्ति तयार छौ ?
के हामी त्यो अन्तिम आत्माको अभिषेक थाप्न तयार छौ ?
यदपि यस घटनासँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै कुराहरु छ जो यहाँ लेखीरहनु सम्भव छैन तर अन्तमा प्रभु येशुले बोल्नु भएको यो चेताउनीपूर्ण वचन तपाईहरुको अघि राख्दछु।

“चनाखो भएर बस, धेरै भोज-भतेरपछि नलाग, मातेर नहिँड र यस जीवनको निम्‍ति फिक्री नगर। नत्रता तिमीहरूको मन बोधो हुनेछ र “त्‍यो दिन” तिमीहरूले नचिताएको बेलामा आउनेछ। एक्‍कासि पासोमा परेजस्‍तै “त्‍यो दिन” पृथ्‍वीका सबै मानिसहरूमाथि आइपर्नेछ। त्‍यसैले चनाखो भएर बस। ‘ती सबै डरलाग्‍दा कुराहरूबाट बाँचेर मानव पुत्रको सामुन्‍ने उभिन सक्‍ने शक्ति हामीहरूलाई दिनुहोस्’ भनेर परमेश्‍वरसँग सधैँ प्रार्थना गर।”
लूका 21:34‭-‬36

आमिन

ख्रष्टको पक्षमा
पाष्टर बिमल छेत्री
शिलिगुढी

Related Articles

Back to top button