जस्तैसुकै अवस्थामा येशूको सुसमाचार फैलाउनु हो – Dr. Jamil Nasir

येशूको खातिर नोकरी मिल्दैन । येशूको नामको खातिर जुठो भाँडाकुडा धुन्छन् । येशूको खातिर जवान युवाहरुको नोकरीको लागि जान्छन् तर तिनीहरुको फाइल डस्पिनमा हालिन्छन् कारण त्यस फाइलमा येशू मसिह लेखिएको हुन्छ । मेरा आमा, बुबा, छोराछोरी कसैको अगाडि हात फैलाउदैनन् । उनीहरु सफाइ गर्दछन्, झारु लगाउछन्, ट्वाइलेट सफा छन्, जुठा भाँडाहरु धुन्छन् । मर्नु र जीउनु दुबै मेरो येशू हुन् । को येशूको प्रेमबाट अलग्ग गर्न सक्दछ ? येशूलाई छोड जस्तो पाउछौं, त्यस्तो पाउछौं तर येशूमा इमान्दारीताहरु तरवारको धारमा हिड्न डराउँदैन । उनीहरु बंमदेखि डराउँदैन । पाकिस्तानमा चर्चहरुमा बंम पडकाउने सूचना आउछन् तब चर्चहरुमा पहिलोको भन्दा विश्वासीहरु वढी जम्मा हुन्छन् । जस्तैसुकै अवस्थामा येशूको सुसमाचार फैलाउनु हो । हेर्नुहोस भिडियो https://www.facebook.com/119377881596818/videos/676788635855737/

Related Articles

Back to top button