त्यो त झन् बलियो एकता हो

नेपाल ख्रीष्टियान समाजको सबै हुनु पर्दछ भन्ने वाध्यता छैन । यो समाज हो, जो कोही पनि आउन र जान सक्दछन् । समाजको इतिहास फरक छ, मन परेन जान्छन्, फेरी मन परियो आउँछन् । शुरुबाट नै यस्तै हुँदै आइरहेको छ ।
हाम्रो आवाज ममात्र बोल्छु भनेर जाने होइन, एकजना बोल्दा उ एउटै बोल्छ । कोही व्यक्ति बोल्छ, कुनै स्वतन्त्र चर्च बोल्छ, कुनै सम्प्रदाय बोल्छ, कुनै संस्था बोल्छ तर हामी समाजको समूह भएर बोलिरहेका छौं । यो प्रकारले जाँदा पनि हाम्रो आवाज सानो हुँदैन बरु हाम्रो आवाज झन बलियो हुन्छ । धेरै ठाउहरुबाट एउटै आवाज आउँदा धेरै राम्रो हुन्छ । फेरी प्रश्न होला यसरी एकता हुँदैन तर त्यो त झन् बलियो एकता हो ।
यो समाजले संयुक्त आवाज बनाइरहेको छ र शुरुबाट गरिरहेको पनि छ । कोही कसैले संयुक्त आवाज बनाई बोल्छ भने समाजले यसको विरोध पनि गर्दैन । त्यो ठाउँबाट आएको आवाज पनि संयुक्त आवाज नै हो । ख्रीष्टियन समाजले बोलेको हामीले बोलेको हो र अरुले बोलेको पनि हामीले बोलेको हो । तर सबैको आवाज एकै हुनुपर्दछ ।

Related Articles

Back to top button