इसाईको पहिलो अनलाइन सपिङ्ग साइट खुल्दै

वचन मिडिया समूहको प्रस्तुतिको रुपमा नेपाली इसाई क्षेत्रमा पहिलो अनलाइन सपिङ्ग साइटको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । तपाईंको कुनै पनि पुस्तकपुस्तिका, पत्रपत्रिका, सिडि, डिभिडी, सम्पूर्ण तयारी कपडा, लेडिज आइटम ( झुम्मा, टम, बाला, माला आदि), लामो समयसम्म नविग्रने खाने समानहरु, घुम्टो साथै तपाईंको कुनै उत्पादन छन् भने हामीलाई सम्झनु होस् । अनलाइनबाट तपाईंको समान बजारसम्म पु¥याउन हामी तयार छौं । http://shop.merogod.com/
मार्फत यो कार्य हुनेछ ।

सिधै सम्पर्कको लागि

Phone office : +977-16924733

Email : info.merorgod@gmail.com, bachanpatrika@gmail.com

Related Articles

Back to top button