निकाल्ने कार्य परमेश्वरको हो, हिड्ने काम हाम्रो हो

Related Articles

Back to top button