याबेसले इस्राएलीहरूका परमेश्वरलाई पुकारा गरे ।

मंगलबार, मे १, वैशाख १८
‘याबेसले इस्राएलीहरूका परमेश्वरलाई पुकारा गरे ।’ —१ इतिहास ४ः१०

याबेस नाम भएको एक जना व्यक्तिको बारेमा बाइबलमा भएको पहिलो इतिहासको पुस्तकले बताउँछ । पहिला ९ अध्यायहरूले वंशावलीहरूको विषयमा बताएका छन् जहाँ ६०० वटा नामको बारेमा बताइएको छ । ती सबै नामहरूको बीचबाट परमेश्वरले विशेष चिनारीको लागि एक नामलाई छान्नुभयो, उसको नामचाहिँ याबेस हो । सम्पूर्ण बाइबलभरि नै यस व्यक्तिको बारेमा दुईवटा पद मात्र रहेका छन्, यस व्यक्तिको नाम उल्लेख गरिनुभन्दा अगाडि छ सय अरू व्यक्तिहरूको नाम अगाडिका अध्यायमा उल्लेख गरिएकोछ । किन परमेश्वरले उनको नामलाई छान्नुभयो ? याबेसले के गरेका थिए, जसको कारण उनको नामचाहिँ चार हजार वर्षसम्म पनि जीवितै रह्यो ? के कुराले उनलाई अरूभन्दा फरक बनायो ? आउनुहोस् हामी आउँदा केही दिनहरू उनको जीवनबाट केही कुराहरू सिकौँ । ‘याबेस आफ्ना दाजुभाइहरूभन्दा बढी मानका थिए’ (पद ९) के कुराले उनलाई फरक बनायो ? उनले परमेश्वरसँग साहसका साथ ठूलो कुरा मागे र त्यसमा विश्वास गरेः ‘याबेसले यसो भनेर इस्राएलीहरूका परमेश्वरलाई पुकारा गरे, “बिन्ती छ, मलाई आशिष्् दिएर ठूलो इलाका दिनुहोस् ! तपाईंको हात ममाथि रहोस्, ताकि मलाई कुनै चोटले पनि नदुखोस् ।” अनि परमेश्वरले तिनको बिन्ती सुन्नुभयो ।’ तपाईंले उहाँसँग ठूला कुराहरू मागेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ । उहाँले यर्मियालाई भन्नुभयो, ‘मलाई पुकार्, र म तँलाई जवाफ दिनेछु र तैँले नजानेका गहिरा र गुप्त कुराहरू म तँलाई बताउनेछु’ (यर्मिया ३३ः३) । पावलले हामीलाई भनेका छन्, ‘हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ’ (एफिसी ३ः२०) । तपाईंले परमेश्वरलाई सोध्ने प्रश्न कहिल्यै धेरै हुनेछैन वा अति धेरै सपना देख्नुहुने भन्ने कुरा पनि छैन, त्यसकारण तपाईं जे चाहनुहुन्छ उहाँसँग माग्नुहोस्— र उहाँले तपाईंलाई त्यो दिनुहुन्छ भनी विश्वास गर्नुहोस् !

आत्मिक भोजन ः प्रेरित २७–२८,मर्कूस ५ः३१–४३,भजन ९४ः१२–१३,हतोपदेश ११ः१६–१८

https://www.facebook.com/messageofhopenepal/videos/798222953704894/?hc_ref=ARQCDQL2tu3PlvwIPYU_SkC-vV3HdRBXLnffMjLQl95wx8CwsvVsHcP4zhGKMhAUEO8&fref=nf

Message of Hope Nepal

Related Articles

Back to top button